מתחם סטרומה 2-8 חיפה

מתחם סטרומה 2-8, חיפה

פינוי 157 דיירים

מתחם זה הגיע אלינו כאשר בעלי הדירות כבר היו מיואשים וספקניים בדבר היתכנות והוצאת מתחם זה לפועל.

פעלתי במתחם זה יחד עם מנהלת פרויקט נוספת בשם סיגל, שקידמה וגייסה את הנציגות לקדם ולהוביל את המתחם לפועל. כיום הפרויקט מקודם במחלקת הרישוי.

strom99 stroma02
תמונות מהשטח...